SEN HỒNG MEDIA GROUP

ĐƠN VỊ TƯ VẤN CHIẾN LƯỢC VÀ THỰC THI MEDIA SÁNG TẠO

Sen Hồng Media Group tự hào là đơn vị Tư vấn chiến lược và Thực thi Media sáng tạo, tiên phong phát triển Hạnh phúc Thương nghiệp cho các Doanh nghiệp xa xỉ, giàu có duy nhất trên thị trường, đồng thời giúp các SMEs nâng tầm thương hiệu, thay đổi tâm thức, chuyển hóa Hạnh phúc Thương nghiệp để có thành công bền vững với thời cuộc Với mong muốn đem đến những giải pháp mang tính toàn diện, đột phá, cách mạng để tối ưu các chi phí và tạo được nhiều giá trị đa dạng bền vững cho các Doanh nghiệp, đội ngũ Sen Hồng Media Group đã xây dựng các dịch vụ cốt lõi, bao gồm:

– E – Commerce

– Digital Marketing

– Content và PR

– Production

– Lead Generation

Sen Hồng Media Group là công ty Việt Nam mang tầm nhìn Quốc Tế, tiêu chuẩn Quốc Tế cao nhất với thế mạnh thấu hiểu, nắm rõ, hiểu rõ văn hóa người Việt. Chúng tôi trân trọng mọi sự khác biệt và có thể đại diện được cho khách hàng của mình trong và ngoài nước một cách tốt nhất để mở rộng kinh doanh của bạn tại thị trường Việt Nam

VỀ CHÚNG TÔI

Chúng tôi cung cấp các giải pháp giúp phát triển Hạnh phúc Thương nghiệp – Hạnh phúc Thương hiệu cho Doanh nghiệp xa xỉ, giàu có. Đồng thời tối ưu hoá hiệu suất tiếp thị và truyền thông, tạo ra giá trị hiệu quả trong kinh doanh, nâng tầm thương hiệu cho các Doanh nghiệp SMEs

KHÁCH HÀNG

430

DỰ ÁN

739

CHUYÊN VIÊN

686

BAN LÃNH ĐẠO

Mr. Trương Thành Sơn

Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị

Mr. Đổng Hoàng Long

Cố Vấn Chiến Lược

Mr. Bùi Minh Nhựt

Thực Thi Chiến Lược Performance Marketing

Mr. Nguyễn Việt Phúc

Chuyên Viên Sáng Tạo Ý Tưởng

KHÁCH HÀNG

Sen Hồng Media Group với kinh nghiệm Tư vấn chiến lược, Thực thi và Sáng tạo Media cùng đội ngũ chuyên nghiệp sẽ hỗ trợ tốt nhất các Doanh nghiệp, đối tác trong việc.